Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận thống kê doanh nghiệp

Cấp:Đại học|Lượt xem:2911|Tải về:10|Số trang:20 | Ngày upload:04/03/2012

ngân hàng nhà nước việt nam học viện ngân hàng tiểu luận thống kê doanh nghiệp giáo viên hướng dẫn: phạm thị thanh nhu sinh viên thực hiên: phạm đức dũng líp: 6

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.