/ 11

Tiểu luận - Thực trạng hoạt động của Đại biểu quốc hội trong gia đoạn hiện nay - giải pháp.

Upload: HexaLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3400|Tải về: 28|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời mở đầu nội dung chính 1. khái quát chung 1.1 quốc hội 1.2 đại biểu quốc hội 1.3 các hình thức hoạt động của quốc hội 2. thực trạng hoạt động của đại biểu quốc hội ở nước ta hiện nay 2.1 hoạt động của đại biểu quốc hội theo pháp luật hiện hành 2.1.1 nhiệm vụ của đại biểu quốc hội 2.1.2 quyền hạn của đại biểu quốc hội 2.1.3 những đảm bảo cho hoạt động của đại biểu quốc hội 2.2 thực trạng của đại biểu quốc hội hiện nay 2.2.1 đánh giá chung 2.2.2 những hạn chế 3. một số kiến nghị, giải pháp 3.1 về nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu quốc hội 3.2 về chế độ hoạt động 3.3 đổi mới cơ chế đề cử, hiệp thương 3.4 về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đại biểu quốc hội kết luậ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.