/ 11

Tiểu luận - Thực trạng hoạt động của Đại biểu quốc hội trong gia đoạn hiện nay - giải pháp.

Upload: HexaLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3762|Tải về: 28|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

lời mở đầu nội dung chính 1. khái quát chung 1.1 quốc hội 1.2 đại biểu quốc hội 1.3 các hình thức hoạt động của quốc hội 2. thực trạng hoạt động của đại biểu quốc hội ở nước ta hiện nay 2.1 hoạt động của đại biểu quốc hội theo pháp luật hiện hành 2.1.1 nhiệm vụ của đại biểu quốc hội 2.1.2 q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]