/ 14

Tiểu luận: Thực trạng quản lý kinh tế của Nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Upload: PhuogAnh.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 245|Tải về: 4|Cấp: Đại học

Đối với Việt nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên XHCN, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền KTTT định hướng XHCN thì vai trò nhà nước là vô cùng quan trọng. Thông qua vai trò quản lý điều hành nền kinh tế của nhà nước sẽ tạo ra cho nền kinh tế nước ta một trình độ phát triển mới tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời cải thiện nâng cao đời sống vật chất đời sống tinh thần của nhân dân..

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.