Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận: Thuyết tương đối hẹp

Cấp:Đại học|Lượt xem:636|Tải về:3|Số trang:62 | Ngày upload:03/09/2013

Thuyết tương đối hẹp ra đời từ những khó khăn của điện động lực học, ví dụ như thí nghiệm đo vận tốc của ánh sáng. Sau này người ta thấy rằng trong hệ phương tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.