/ 62

Tiểu luận: Thuyết tương đối hẹp

Upload: AofChip.dokovn|Ngày: 03/09/2013|Lượt xem: 845|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Thuyết tương đối hẹp ra đời từ những khó khăn của điện động lực học, ví dụ như thí nghiệm đo vận tốc của ánh sáng. Sau này người ta thấy rằng trong hệ phương trình Maxwell đã tiềm ẩn lý thuyết tương đối hẹp. Cụ thể là hệ phương trình Maxwell bất biến qua phép biến đổi Lorentz chứ không phải phép biế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]