/ 55

Tiểu luận TRÁI PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU, THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

Upload: VuKimNgan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2122|Tải về: 22|Cấp: Đại học

mục lụcchương i: tổng quan về trái phiếu và thị trường trái phiếui. tổng quan về trái phiếu 1. khái niệm2. đặc trưng:2.1. mệnh giá2.2.tỷ suất sinh lời của trái phiếu:2.3. giá mua:2.4. thời hạn:2.5. quyền mua lại:3. phân loại trái phiếu 3.1. căn cứ theo tính chất chuyển nhượng:3.2. căn cứ v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]