Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận TRÁI PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU, THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

Cấp:Đại học|Lượt xem:1759|Tải về:15|Số trang:55 | Ngày upload:11/08/2012

mục lụcchương i: tổng quan về trái phiếu và thị trường trái phiếui. tổng quan về trái phiếu 1. khái niệm2. đặc trưng:2.1. mệnh giá2.2.tỷ suất sinh lời của trái

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.