/ 55

Tiểu luận TRÁI PHIẾU VÀ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU, THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM

Upload: VuKimNgan.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1746|Tải về: 15|Cấp: Đại học

mục lụcchương i: tổng quan về trái phiếu và thị trường trái phiếui. tổng quan về trái phiếu 1. khái niệm2. đặc trưng:2.1. mệnh giá2.2.tỷ suất sinh lời của trái phiếu:2.3. giá mua:2.4. thời hạn:2.5. quyền mua lại:3. phân loại trái phiếu 3.1. căn cứ theo tính chất chuyển nhượng:3.2. căn cứ vào đối tượng phát hành trái phiếu:3.3. theo thời gian đáo hạn: 3.4. căn cứ theo phương thức trả lãi3.5. căn cứ theo phạm vi lưu thông4. điều kiện phát hành ii. thị trường trái phiếu 1. khái niệm2. phân loại thị trường trái phiếu2.1. thị trường sơ cấp 2.2. thị trường thứ cấp2.3. mối liên hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp chương ii. thực trạng phát triển thị trường trái phiếu việt nami. các chủ thể phát hành.ii. phân tích thực trạng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.