/ 22

Tiểu luận triết học

Upload: LeLong.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 265|Tải về: 0|Cấp: Đại học

i. lời mở đầu trong sự nghiệp cnh - hđh hiện nay khcn đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. bởi vì nước ta tiến lên cnxh từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành cnh - hđh. trong thời đại ngày nay, cnh phải gắn liền với hđh. cnh - hđh ở nước ta là nhằm xây dựng csvc kỹ thuật cho cnxh. đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên cnxh ở nước ta. ngay từ khi bắt đầu quá trình đổi mới, đảng và nhà nước ta đã quan tâm hoàn thiện và đổi mới quan điểm, các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. nghị quyết 26 của bộ chính trị (khoá...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.