/ 10

tiểu luận triết học

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 484|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng lại là những mâu thuẫn và đối lập hỗ trợ cho nhau cùng phát triển . theo ph anghen "cùng với tự nhiên cung cấp những vầt liệu cho hoạt động s

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]