/ 10

tiểu luận triết học

Upload: NguyenDucHung.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 328|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng lại là những mâu thuẫn và đối lập hỗ trợ cho nhau cùng phát triển . theo ph anghen "cùng với tự nhiên cung cấp những vầt liệu cho hoạt động sản xuất , lao động là nguồn gốc của mọi của cải và lao động là sản xuất .sản xuất điều đó chỉ có ở con người là đặc trưng riêng của con ngưòi và ngày càng phát triển hoàn thiện trong xã hội loaì người". cũng theo anghen : "điểm khác biệt giữa xã hội loài người với xã hội loài vật ở chỗ loài vật may mắn chỉ hái lượm trong khi con người có sản xuất". sản xuất xã hội bao gồm sản xuất vật chất , sản...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.