/ 12

tiểu luận triết học về giá trị thặng dư

Upload: TieuMieu.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3429|Tải về: 5|Cấp: Đại học

phần mở đầu trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và người lao động là mối quan hệ cơ bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả quan hệ của xã hội đó. giá trị thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức lao động và bị nhà tư bản chiếm không do bóc lột sức lao độn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]