/ 2

Tiểu luận tự động hóa quá trình sản xuất

Upload: QuangPhap.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 1666|Tải về: 5|Cấp: Đại học

tiểu luận tự động hóa quá trình sản xuất đề cương đề tài mã số:dkt148 câu hỏi tự động hoá quá trình sản xuất. câu1. khi thi thiết kế hệ thống tự động hoá cần qua tâm đến vấn đề gì? cho biết tổng quan về hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ, chức năng của hệ. câu 2. thiết bị kỹ thuật trong hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ nhằm mục đích gỡ? hóy cho biết tổng quan về hệ thiết bị nói chung. câu 3. đảm bảo toán học cho hệ thống tự động hoá quá trình công nghệ nhằm mục đích gỡ? hóy xây dựng bài toán tối ưu. câu 4. khi nào cần nhận dạng đánh giá thông số của hệ được điều khiển? hãy cho biết 1 phương pháp nhận dạng đánh giá thông số mà anh chị biết. câu 5. hãy trình bày luật điều khiển pid, cánh chọn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.