/ 20

Tiểu luận: Ứng dụng phân tích ma trận S.W.O.T trong hoạch định chiến lược kinh doanh của Maritime Bank Danang

Upload: NguyenOanh.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 447|Tải về: 2|Cấp: Đại học

Phân tích S.W.O.T không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp trong việc hình thành chiến lược kinh doanh nội địa mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành chiến lược kinh doanh quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp muốn phát triển, từng bước tạo lập uy t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]