/ 32

Tiểu luận: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội Việt Nam

Upload: MinhChau.dokovn|Ngày: 02/08/2013|Lượt xem: 1166|Tải về: 10|Cấp: Đại học

viện Đại học mở Hà Nội khoa luật --- o0o --- tiểu luận Môn: luật hiến pháp CHUyên ngành Đề tài: vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội Việt Nam Họ và tên : mai trọng sáng Lớp : Luật kinh tế – k3B SBD : 151 Năm sinh : 15/8/1957 Cơ sở đào tạo : ttgdtx hà tây Hà Tây -

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]