/ 25

Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Upload: PianoMan.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 215|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Lĩnh vực lao động - việc làm những năm qua có nhiều đổi mới và thu hút được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Trước hết. Nhận thức về việc làm, hiểu biết về việc làm và cách giải quyết việc làm cũng như tâm lý về việc làm của người lao động, của xã hội đã được thay đổi tích cực. Tạo và giải quyế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]