Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:129|Tải về:0|Số trang:25 | Ngày upload:15/11/2013

Lĩnh vực lao động - việc làm những năm qua có nhiều đổi mới và thu hút được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Trước hết. Nhận thức về việc làm, hiểu biết về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.