Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Lĩnh vực lao động - việc làm những năm qua có nhiều đổi mới và thu hút được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Trước hết. Nhận thức về việc làm, hiểu biết về

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:75|Tải về:0|Số trang:22

Thông tin tài liệu

Cấp:

Ngày tạo: