/ 20

Tiểu luận: Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh

Upload: HuuPhuocTran.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 354|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Tư tưởng đạo đức là bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên nền tảng tinh thần xã hội ta. Nó đang là nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực vượt qua thử thách, khó khăn đưa công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế giành thắng lợi. - Học tập và làm theo tấm gươ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]