/ 33

Tìm Hiểu Kỹ Thuật Gia Công Nhựa Nhiệt Dẻo Bằng Máy ép Phun

Upload: DucCK.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3829|Tải về: 16|Cấp: Đại học

chương 1: tổng quan 1.1 quá trình phát triển công nghệ đúc dưới áp suất: ép phun là một quy trình kỹ thuật quan trọng từ chất dẻo và những nguyên liệu chịu nhiệt để tạo thành sản phẩm. vào năm 1985, khoảng 3,4.106t (19.1/2 %) của 17,2.106t chất dẻo bán ở mỹ được sử dụng để đúc ép. ép phun không phải là một quy trình mới. vào năm 1872, bằng sáng chế được cấp cho máy ép phun với camphor-plasticized cellulose nitrate (celluloid), vài năm sau đó khuôn đúc đa khoang đầu tiên được ra đời. vào năm 1909, baekeland tìm ra nhựa phenol-formaldehyde được sử dụng đúc ép trong máy ép phun trục chuyển động tịnh tiến. kinh nghiệm và lý thuyết làm việc của carothers hướng dẫn lý thuyết chung cho sự polyme hóa, cung cấp động lượng cho quá trình sản xuất nhiều poyme bao gồm nylon. cuối năm 1930, cải tiến lớn nhất trong nguyên liệu cho phép...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.