/ 81

Tìm hiểu nội dung phương pháp bộ môn và phương pháp hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ mầm non trong thời kì đổi mới

Upload: LanPham.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3685|Tải về: 7|Cấp: Đại học

***************** tìm hiểu nội dung phương pháp bộ môn và phương pháp hình thành các biểu tượng về toán cho trẻ mầm non trong thời kì đổi mới phần 1 : lời nói đầu mỗi chúng ta đều nhận thức được rằng để một nước giàu mạnh và phát triển ,sánh vai cùng các cường quốc năm châu thì trước hết nước đó phải có nền giáo dục tốt. nền giáo dục ấy đóng một vai trò hết sức quan trọng. nó ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi quốc gia. trước cách mạng nền giáo dục nước ta dường như không có , đói nghèo , 90% dân số mù chữ. sau cách mạng và những năm sau này chúng ta đã không ngừng đổi mới và củng cố nền giáo dục. kết quả là nền giáo dục đã có bước phát triển mới. để đạt được kết quả đó chúng ta phải giáo dục ngay từ khi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.