/ 63

Tìm Hiểu Thủ Thuật, Biện Pháp Dạy Học Mà Giáo Viên Sử Dụng Trong Giờ Dạy Toán ở Trường Trung Học Phổ Thông Chu Văn An Để Giúp Học Sinh Ghi Nhớ Kiến Thức Mới

Upload: YoungsaHoang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 862|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

i. tính cấp thiết của đề tài:nghị quyết hội nghị lần thứ hai của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa viii đã xác định:“ nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là xây dựng những con người và thế hệ, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, phát huy tiềm năng dân tộc và con người việt nam, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có đủ tư duy sáng tạo, có năng lực thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính kyû luật và sức khỏe.”dạy học là con ñöôøng cơ bản, đặc trưng của nhà trường, là con ñöôøng quan troïng để hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ. giáo dục nhà trường là giáo dục ưu việt nhất, đã góp một phần rất quan trọng cho việc thực hiện muc tiêu nâng cao dân...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.