Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay

môn: kỹ năng lập kế hoạch nghiên cứu vấn đề đề tài: tìm hiểu thực trạng việc sống thử của sinh viên hiện nay i. tổng quan nghiên cứu đề tài i.1. tính cấp thiết

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4120|Tải về:11|Số trang:10

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: