/ 15

Tìm hiểu tính sáng tạo về vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: HoaiThuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1884|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời nói đầu sinh thời, chủ tịch hồ chí minh đã nói: “nước lấy dân làm gốc; gốc có vững, cây mới bền. xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “dễ mười lần không dân cũng chịu. khó vạn lần dân liệu cũng xong”. với hồ chí minh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ qu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]