/ 15

Tìm hiểu tính sáng tạo về vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: HoaiThuong.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1425|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời nói đầu sinh thời, chủ tịch hồ chí minh đã nói: “nước lấy dân làm gốc; gốc có vững, cây mới bền. xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. người rất tâm đắc với câu nói dân gian: “dễ mười lần không dân cũng chịu. khó vạn lần dân liệu cũng xong”. với hồ chí minh, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta. đó là cái bảo đảm chắc chắn nhất cho cách mạng thắng lợi. người cho rằng: “trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. trong thế giới không có gì mạnh bằng lục lượng đoàn kết của nhân dân”. vậy ta có thể thấy,vấn đề dân tộc là một nội dung quan trọng của tư tưởng hồ chí minh là cốt lõi để thúc đẩy xây dựng một nước việt nam xhcn hoà bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.