Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới WTO.

Cấp:Đại học|Lượt xem:987|Tải về:4|Số trang:41 | Ngày upload:06/12/2011

lời mở đầu ngày 1/1/1995, tổ chức thương mại thế giới (wto) đã chính thức ra đời thay thế cho hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (gatt) - hoạt động từ năm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.