Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về Bao bì tự phân hủy

Cấp:Đại học|Lượt xem:854|Tải về:1|Số trang:6 | Ngày upload:13/08/2012

việc sử dụng bao bì plastic đang làm gia tăng sự ô nhiễm môi trường. theo thống kê sơ bộ của bộ tài nguyên môi trường, trung bình 1 ngày, 1 người tiêu dùng phải

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.