Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về bệnh u màng não

Cấp:Đại học|Lượt xem:2525|Tải về:3|Số trang:60 | Ngày upload:15/01/2013

đặt vấn đề u màng não là loại u lành tính thường gặp trong bệnh lý hệ thống bệnh lý hệ thống thần kinh trung ương, chiếm tỉ lệ 14- 20% các khối u trong sọ theo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.