/ 128

Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu

Upload: TrangPhung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1127|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời mở đầu hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong quá trình phát triển. xu hướng này ngày càng hình thành rõ rệt mà nét nổi bật là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân chơi chung cho tất cả các nước. trong nhiều năm qua, việt nam cùng với chính sách mở cửa nền kinh tế đã từng bước hoà nhập vào nền kinh tế toàn cầu. các doanh nghiệp việt nam ngày càng thiết lập được nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp khác trên thế giới, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ và đa dạng. với tư cách là yếu tố quan trọng không thể thiếu được cho sự phát triển thương mại quốc tế, thanh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.