/ 129

Tìm hiểu về bộ chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu

Upload: TrangPhung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1316|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu và là một yêu cầu khách quan đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong quá trình phát triển. xu hướng này ngày càng hình thành rõ rệt mà nét nổi bật là nền kinh tế thị trường đang trở thành một sân chơi chung cho tất cả các nước. t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]