Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

TÌM HIỂU VỀ  Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – VIPESCO.,  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Mediplantex.

Cấp:Đại học|Lượt xem:703|Tải về:3|Số trang:42 | Ngày upload:02/04/2013

Chuyên mục: | Trường:

GVHD : TS. NGUYỄN TUẤN ANH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SVTH: LÊ ĐỨC KHIÊM 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 PHẦN I: HIỂU BIẾT CHUNG VỀ GMP . 4 I. ĐỊNH NGHĨA 4 II. NGUYÊN TẮC VÀ NỘ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.