/ 37

TÌM HIỂU VỀ  Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – VIPESCO.,  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Mediplantex.

Upload: CaiNutChai.dokovn|Ngày: 02/04/2013|Lượt xem: 961|Tải về: 5|Cấp: Đại học

GVHD : TS. NGUYỄN TUẤN ANH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SVTH: LÊ ĐỨC KHIÊM 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 PHẦN I: HIỂU BIẾT CHUNG VỀ GMP . 4 I. ĐỊNH NGHĨA 4 II. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CỦA GMP .. 5 1. Nguyên tắc cơ bản của GMP . 5 2. Năm yếu tố quan trọng của GMP .. 5 3. Nội dung chính của GMP ... 5 4. Chiến lược đảm

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]