/ 42

TÌM HIỂU VỀ  Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – VIPESCO.,  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Mediplantex.

Upload: CaiNutChai.dokovn|Ngày: 02/04/2013|Lượt xem: 680|Tải về: 3|Cấp: Đại học

GVHD : TS. NGUYỄN TUẤN ANH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SVTH: LÊ ĐỨC KHIÊM 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 3 PHẦN I: HIỂU BIẾT CHUNG VỀ GMP . 4 I. ĐỊNH NGHĨA 4 II. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CỦA GMP .. 5 1. Nguyên tắc cơ bản của GMP . 5 2. Năm yếu tố quan trọng của GMP .. 5 3. Nội dung chính của GMP ... 5 4. Chiến lược đảm bảo toàn diện chất lượng . 6 PHẦN II: CÔNG TY THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM .. 7 I. GIỚI THIỆU CHUNG 7 1. Sản xuất .. 7 2. Nghiên cứu và phát triển 9 3. Hợp tác quốc tế 10 II. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 11 1. Dây chuyền sản xuất Đồng oxy clorua. ...11 2. Dây chuyền gia công các sản phẩm thuốc dạng dung dịch hoặc thuốc dạng bột: ..13 3. Hệ thống xử lí khí thải ..14 PHẦN III: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIPLANTEX.17 I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 17 GVHD : TS. NGUYỄN TUẤN ANH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SVTH: LÊ ĐỨC KHIÊM 2 1. Năng lực nhân sự và kỹ thuật: .18 2. Năng lực kinh doanh 19 3. Những thành tựu nổi bật gần đây 20 4. Phạm vi hoạt động22 5. Cơ cấu tổ chức .23 II. PHÂN XUỞNG SẢ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.