Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng

i. mục tiêu nghiên cứu : - tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng - phân loại động cơ để marketing có thể tác động nhằm khơi gợi động cơ hiệu quả nhất - tì

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2675|Tải về:3|Số trang:5

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: