/ 5

Tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng

Upload: ThuanVo.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 3207|Tải về: 4|Cấp: Đại học

i. mục tiêu nghiên cứu : - tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng - phân loại động cơ để marketing có thể tác động nhằm khơi gợi động cơ hiệu quả nhất - tìm ra cách thức có hiệu quả nhất nhằm khơi gợi động cơ, biến động cơ thành hành động mua hàng ii. khái quát về động cơ 1. khái niệm : - ... là thuật ngữ chung cho tất cả các quá trình có dính líu tới việc khởi sự, hướng tới và duy trì các hoạt động thể lực và tâm lý - ... là động lực bên trong mỗi cá nhân thúc đẩy họ hành động. động lực này được sản sinh bởi trạng thái căng thẳng do nhu cầu chưa được thỏa mãn - ... (hay sự thôi thúc) là nhu cầu đã trở nên bức thiết buộc con người phải hành động để thoả mãn nó - ... là...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.