Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng

Cấp:Đại học|Lượt xem:3216|Tải về:4|Số trang:5 | Ngày upload:29/11/2011

i. mục tiêu nghiên cứu : - tìm hiểu về động cơ mua hàng của khách hàng - phân loại động cơ để marketing có thể tác động nhằm khơi gợi động cơ hiệu quả nhất - tì

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.