Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền

giảng viên hướng dẫn: th.s tạ thu trang. sinh viên: sengchan xaysana. lớp: kiểm toán 47a đề tài: tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3916|Tải về:29|Số trang:27

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: