Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền

Cấp:Đại học|Lượt xem:4308|Tải về:30|Số trang:27 | Ngày upload:22/11/2011

giảng viên hướng dẫn: th.s tạ thu trang. sinh viên: sengchan xaysana. lớp: kiểm toán 47a đề tài: tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.