/ 27

Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền

Upload: DucTorres.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4705|Tải về: 32|Cấp: Đại học

giảng viên hướng dẫn: th.s tạ thu trang. sinh viên: sengchan xaysana. lớp: kiểm toán 47a đề tài: tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng - thu tiền. lời mở đầu trong kiểm toán tài báo cáo chính thì chu trình bán hàng và thu tiền là một chu trình rất quan trọng vì đây là một

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]