Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về hệ thống phanh ABS trên xe ôtô

Cấp:Đại học|Lượt xem:2021|Tải về:6|Số trang:6 | Ngày upload:15/10/2012

tìm hiểu về phanh abs trên xe ôtô nhóm sinh viên thực hiện: - đào thị biên (k55a) - đỗ thị thu hà (k55a) - phạm thị mỵ (k55a) giáo viên hướng dẫn: thầy: nguyễn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.