Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về kênh đào Xuy - Ê

Cấp:Đại học|Lượt xem:19007|Tải về:4|Số trang:16 | Ngày upload:03/03/2012

1. giới thiệu chung kênh đào suez (thuộc ai cập) là kênh giao thông nhân tạo chạy từ phía bắc tới phía nam đi ngang qua eo suez tại phía đông bắc ai cập, nó nối

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.