Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về làng gốm cổ truyền Bát Tràng và sự phát triển du lịch làng nghề ở Bát Tràng.

Cấp:Đại học|Lượt xem:2279|Tải về:4|Số trang:47 | Ngày upload:29/11/2011

mục lục lời mở đầu 2 chương i. lịch sử hình thành và đặc điểm của làng gốm bát tràng 3 i. làng nghề truyền thống ở việt nam. 3 1. khái niệm về làng nghề. 3 2. đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.