Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về quy trình tổ chức chuyến đi công tác của cơ quan, tổ chức

Cấp:Đại học|Lượt xem:10208|Tải về:41|Số trang:52 | Ngày upload:22/11/2011

lời cảm ơn để có thể hoàn thành đợt thực tập này là nhờ công lao to lớn của các thầy cô giáo trong trường cđ nội vụ hà nội nói chung và các thầy cô trong khoa q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.