Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

tìm hiểu về thuế GTGT

Cấp:Đại học|Lượt xem:1966|Tải về:2|Số trang:33 | Ngày upload:09/01/2012

lời nói đầu thuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước. thuế gtgt đựoc quốc hội thông qua ngày 10-05-1997 và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999 thay cho luật thuế

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.