Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu về tranh sơn dầu

Cấp:Đại học|Lượt xem:2575|Tải về:20|Số trang:48 | Ngày upload:16/07/2012

phaàn mụỷ ẹaàu 1- tính cấp thiết của đề tài: 1.1- sơ dầu được xem là chất liệu chủ đạo trong nghiên cứu hội hoạ. việc nghiên cứu chất liệu này từ lâu đã là một

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.