Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tìm hiểu vi mạch điều khiển atmega 16 và phần mềm lập trình giao diện máy tính

Cấp:Đại học|Lượt xem:1413|Tải về:6|Số trang:0 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

1. tìm hiểu vi điều khiển atmega16 - giới thiệu tổng quan - các chức năng - giới thiệu 1 số modun của atmega16 : cổng vào ra , avr atmega16 memories, system clo

1. Tìm Hiểu Vi Điều Khiển Atmega16

- Giới thiệu tổng quan

- Các chức năng

- Giới thiệu 1 số modun của Atmega16 : Cổng vào ra , AVR ATmega16 Memories, System Clock , Timer/Counter , Interrupt Vectors in ATmega16 , USART.

2. Tìm Hiểu phần mềm lập trình giao diện máy tính.

- Giới thiệu phần mềm VISUAL BASIC

- Các Control

- Lập trình giao tiếp cổng COM

Tag: vi điều khiển atmega 16, vi điều khiển atmega16, phần mềm điều khiển máy tính, lập trình vi điều khiển, mạch tính toán và điều khiển, giao diện phần mềm, lập trình cho vi điều khiển, giao diện điều khiển, vi mạch điều khiển, phần mềm điều khiển,