Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tinh bột bắp - Công nghệ sản xuất và ứng dụng

Cấp:Đại học|Lượt xem:3314|Tải về:19|Số trang:29 | Ngày upload:13/08/2012

từ lâu việc sử dụng tinh bột bắp đã được những người ai cập sử dụng trong việc sản xuất giấy cói trong khí đó những người roman đã biết sử dụng tinh bột bắp tro

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.