/ 6

Tính giao thời trong văn học Việt Nam giai đoạn 1900 - 1930

Upload: MinhDinhNguyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1194|Tải về: 1|Cấp: Đại học

tính giao thời trong văn học việt nam giai đoạn 1900 - 1930 huỳnh thị lan phương 1. "giao thời là khoảng thời gian chuyển tiếp từ thời kì này sang thời kì khác, cái mới cái cũ đan xen lẫn nhau, thường có mâu thuẫn xung đột, chưa ổn định." (3,378). nói đến tính giao thời trong văn học là đề cập đến những biến chuyển hết sức phức tạp của văn học trong một khoảng thời gian nhất định để đưa nền văn học bước sang một thời kì mới. giai đoạn này đã diễn ra một quá trình đấu tranh quyết liệt giữa hai nền văn hóa cũ và mới, cuộc đấu tranh đó chưa phân thắng bại. đây cũng là một giai đoạn hết sức phức tạp, nội dung và hình thức sáng tác cũ, mới đan xen nhau. nền văn học cũ khắc phục dần những hạn chế, từng bước canh tân. nền văn học...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.