/ 32

Tình hình hoạt động của chi nhánh ngân hàng công thương THANH XUÂN

Upload: TuyenTran.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 692|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 1 chương 1: tình hình chung của ngân hàng công thương thanh xuân 3 1. khái quát về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng công thương thanh xuân. 3 2. bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban nhct thanh xuân 5 2.1 sơ đồ bộ máy quản lý của ngân hàng công thương thanh xuân. 6 2.2 phòng nguồn vốn. 9 2.3. phòng kinh doanh đối nội. 10 2.4 phòng kinh doanh đối ngoại. 11 2.5 phòng kế toán - tài chính: 12 2.6 phòng tiền tệ - kho qũy: 13 2.7 phòng tổ chức hành chính: 13 2.8 phòng kiểm tra: 14 3. định hướng hoạt động và những thuận lợi khó khăn của ngân hàng công thương thanh xuân. 15 3.1. định hướng hoạt động 15 3.2. những thuận lợi và khó khăn của nhct thanh xuân 16 3.2.1. những...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.