Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tình hình phát triển kinh tế của các nông hộ tại buôn Tiêu xã ÊaTiêu huyện Krông Ana Tỉnh Dak Lak

Cấp:Đại học|Lượt xem:406|Tải về:0|Số trang:42 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mở đầu 1.1 tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu việt nam phát triển đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp việt nam chiếm 30% giá trị xuất khẩu v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.