/ 42

Tình hình phát triển kinh tế của các nông hộ tại buôn Tiêu xã ÊaTiêu huyện Krông Ana Tỉnh Dak Lak

Upload: DucCK.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 402|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mở đầu 1.1 tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu việt nam phát triển đi lên từ một nền kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp việt nam chiếm 30% giá trị xuất khẩu và 25% trong tổng gdp quốc gia, 76% dân số sống ở nông thôn, giai đoạn 1997/1998, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp tạo ra công ăn việc làm cho hơn 66% lao động cả nước. phát triển nông nghiệp và nông thôn được coi là cơ sở để phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. đổi mới trong nông nghiệp đã mở đầu cho quá trình cải tổ kinh tế ở việt nam, tạo nền tảng vững chắc giúp việt nam phát triển kinh tế. trước năm 1988, việt nam luôn ở trong tình trạng mất an ninh lương thực, phải nhập khẩu lương thực hàng năm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. nhờ những chính sách đúng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.