/ 24

Tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở Hà Nội hiện nay

Upload: OTroTranGian.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 407|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia là yếu tố cấu thành nên giang sơn đất nớc. đất đai đóng vai trò là một nguồn lực, đồng thời là một yếu tố đầu vào không thể thiếu trong các hoạt động kinh tế của đất nớc. tuy vậy quỹ đất đai lại có hạn, do đó việc sử dụng một cách tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên này vào việc phát triển kinh tế của đất nớc có ý nghĩa rất quan trọng.việc nghiên cứu đề tài "tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở hà nội hiện nay" sẽ cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về thực trạng sử dụng đất đai ở thủ đô hà nội cũng nh những khó khăn vớng mắc còn tồn tại trong khâu quản lý,để từ đó có những kế hoạch và phơng án đầu t sử dụng hợpl ý nguồn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.