Tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở Hà Nội hiện nay

Upload: VoDdong.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 808|Tải về: 11|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

mục lục phần i: phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn. i. vai trò của đất đai 1. đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. 2. đối với thủ đô hà nội phần ii: tình hình quản lý sử dụng đất đai i. tình hình quản lý đất đai 1. thời kỳ trước luật đất đai 1993 2. thời kỳ sau

MỤC LỤC

Phần I: Phân tích cơ sở lí luận và thực tiễn.

I. Vai trò của đất đai

1. Đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung.

2. Đối với Thủ đô Hà Nội

Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai

I. Tình hình quản lý đất đai

1. Thời kỳ trước luật đất đai 1993

2. Thời kỳ sau luật đất đai 1993

II. Hiện trạng sử dụng đất đai 2000

1. Hiện trạng sử dụng quỹ đất đai

2. Hiện trạng sử dụng các loại đất

III. Đánh giá về thực trạng sử dụng đất đai

1. Những ưu điểm

2. Những khó khăn

Phần III. Giải pháp:

I. Những kiến nghị đề xuất

II. Các định hướng sử dụng đất

Phần IV. Kết Luận

[Ẩn quảng cáo]