/ 21

Tình hình việc làm của người lao động Việt nam hiện nay, phương hướng giải quyết việc làm của Nhà nước, phương hướng giải quyết việc làm của Nhà nước trong thời gian tới.

Upload: SoiTuyet.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 19870|Tải về: 16|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng "và không kém phần bức bách" đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mớ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]