/ 11

tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

Upload: HuuNguyenBa.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2135|Tải về: 5|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

a. lý do chọn đề tài:dựa vào tình hình thực tế hiện nay, trong những năm qua cho thấy (nhất là trong những năm trước thời kì đổi mới) có nhiều quyết định hành chính không đem lại hiệu quả hoặc hiệu quả chưa cao chính vì quyết định không đáp ứng được cái yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý. nếu lên mạng internet và tìm hai từ khóa “hợp lý” và “hợp pháp”, chúng ta sẽ thấy hàng nghìn kết quả liên quan đến quyết định hành chính. điều này chứng tỏ dư luận và xã hội rất quan tâm đến vấn đề này. vậy đề tài mang tính cấp thiết lớn và cần xem xét tầm ảnh hưởng của tính hợp lý và hợp pháp của quyết định hành chính một cách nghiêm túc và khoa học. b. nội dung bài làmi. tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính.1. mối...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.