Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

a. lý do chọn đề tài:dựa vào tình hình thực tế hiện nay, trong những năm qua cho thấy (nhất là trong những năm trước thời kì đổi mới) có nhiều quyết định hành c

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1815|Tải về:2|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: