/ 11

tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

Upload: HuuNguyenBa.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 2511|Tải về: 7|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

a. lý do chọn đề tài:dựa vào tình hình thực tế hiện nay, trong những năm qua cho thấy (nhất là trong những năm trước thời kì đổi mới) có nhiều quyết định hành chính không đem lại hiệu quả hoặc hiệu quả chưa cao chính vì quyết định không đáp ứng được cái yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý. nếu lên mạ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]