Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tính thời vụ trong du lịch và các biện pháp khắc phục tại Công ty cổ phần Du lịch Ao Vua

đề tài : tính thời vụ trong du lịch và các biện pháp khắc phục tại công ty cổ phần du lịch ao vua lời nói đầu hà tây là một trong những tỉnh có tiềm năng to lớn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:3390|Tải về:7|Số trang:58

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: