Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tính thời vụ trong du lịch và các biện pháp khắc phục tại Công ty cổ phần Du lịch Ao Vua

Cấp:Đại học|Lượt xem:4021|Tải về:7|Số trang:58 | Ngày upload:22/11/2011

đề tài : tính thời vụ trong du lịch và các biện pháp khắc phục tại công ty cổ phần du lịch ao vua lời nói đầu hà tây là một trong những tỉnh có tiềm năng to lớn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.