/ 25

Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế

Upload: HoaiNinh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2128|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu đất nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, đã bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. nhưng cho đến trước thời kỳ đổi mới, dù có đạt được một số thành tựu nhất định, song nền kinh tế nước ta nói chúng chưa huy động được mọi tiềm năng để phát triển sản xuất như những tiềm năng về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]