/ 19

Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

Upload: AoRachNach.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 1938|Tải về: 1|Cấp: Đại học

*cấu trúc của bài tiểu luận: a. mở đầu: giới thiệu đề tài và yêu cầu bức thiết của đề tài: xác định rõ mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, định hướng đưa ra các chính sách kinh tế hợp lý. b. nội dung: 1. cơ sở lý luận 2. cơ sở thực tiễn - các thành phần kinh tế ( khái niệm, vai trò, tính chất, đặc điểm). - phân tích mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. +tính thống nhất. +tính mâu thuẫn. - đánh giá chung thành tựu đạt được và định hướng trong những năm tới c. kết luận: a. mở đầu trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam, lực lượng sản xuất vẫn còn ở tình trạng yếu kém, lại phát triển không đồng đều, nhiều trình độ khác nhau. do vậy tương ứng với mỗi một lực lượng sản xuất nhất định...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.