/ 19

Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

Upload: AoRachNach.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 2266|Tải về: 2|Cấp: Đại học

*cấu trúc của bài tiểu luận: a. mở đầu: giới thiệu đề tài và yêu cầu bức thiết của đề tài: xác định rõ mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế, định hướng đưa ra các chính sách kinh tế hợp lý. b. nội dung: 1. cơ sở lý luận 2. cơ sở thực tiễn - các thành phần kinh tế ( khái niệm, vai trò, tính chất,

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]