/ 47

Tính tích cực và tiêu cực của toàn cầu hoá kinh tế

Upload: QuyetZu.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 5241|Tải về: 10|Cấp: Đại học

lời mở đầu thế giới của chúng ta đang trải qua một bước chuyển ḿnh to lớn mà những người sống ở thế kỉ trước không thể ngờ tới.nhà cao tầng mọc lên ở khắp nơi,cựng với nó là hàng loạt công nghệ mới ra đời làm cho cuộc sống của chúng ta dường như có vẻ nhàn nhă hơn rất nhiều.sự phát triển vượt bậc của lực lượng sản xuất,sự bùng nổ của công nghệ thông tin đă làm cho nền kinh tế các quốc gia xích lại gần nhau,xơm nhập lẫn nhau tạo nên một sắc thái kinh tế đa phương mang tính toàn cầu.trong thời gian gàn đây người ta thấy xuất hiện khái niệm’toàn cầu hoá kinh tế’,nú đó thu hót sự chú ư đông đảo của các học giả,cỏc chính trị gia ,các nhà doanh nghiệp,cỏc công ty hàng đầu thế giới.nhiều cuộc tranh luận đă diễn ra đề cập đến tính tích cực vsf tiêu cực của toàn cầu hoá kinh tế.cú người coi toàn cầu hoá kinh tế như là sự cứu csnhs cho sự phát...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.