/ 12

Tính toán cầu thang bộ

Upload: HaPeter.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 7553|Tải về: 29|Cấp: Đại học

vii:týnh toán cầu thang bé - tính toán và bố trí cốt thép cho các bản thang, sàn chiếu nghỉ, dầm chiếu nghỉ, cốn thang của tầng điển hình cao 3,9 m 1. cấu tạo kiến trúc của thang: a. chọn chiều dày bản thang: - ta có nên tính bản thang nh­ dầm làm việc theo phương cạnh ngắn l1 ( bản kê 2 cạnh) - chi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]