/ 12

Tính toán cầu thang bộ

Upload: HaPeter.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 6810|Tải về: 11|Cấp: Đại học

vii:týnh toán cầu thang bé - tính toán và bố trí cốt thép cho các bản thang, sàn chiếu nghỉ, dầm chiếu nghỉ, cốn thang của tầng điển hình cao 3,9 m 1. cấu tạo kiến trúc của thang: a. chọn chiều dày bản thang: - ta có nên tính bản thang nh­ dầm làm việc theo phương cạnh ngắn l1 ( bản kê 2 cạnh) - chiều dày bản chọn theo công thức: hb = d. l1/ m b trong đó : mb = 30  35 với bản kê hai cạnh . chọn mb = 30 . l1 : cạnh ngắn bản kê . l1 = 1,85 m d = 0,8  1,4, phô thuộc vào tải trọng . lấy d = 1,4 . ==> hb = 1,4.1,85/30 = 0,9 m = 9 cm . chọn hb = 10 cm. mst = 30  35 với bản kê hai cạnh . chọn mst = 30 . l1 :...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.