Tính toán công nghệ cho tuyến ống dẫn khí từ giàn công nghệ trung tâm CTP2 đến giàn nén khí trung tâm CKP mỏ Bạch Hổ

Upload: MinhTri.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 719|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lụctranglời nói đầu 1chương 1 : giới thiệu chung về mỏ bạch hổ 31.1. sơ lược về tình hình dầu khí việt nam 31.2. giới thiệu các công trình khai thác dầu khí ở mỏ bạch hổ 51.2.1. giàn khoan cố định msp 61.2.2. giàn nhẹ bk 71.2.3. giàn công nghệ trung tâm ctp-2 71.2.4. hệ thống trạm rót dầu không

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MỎ BẠCH HỔ 3

1.1. Sơ lược về tình hình dầu khí Việt Nam 3

1.2. Giới thiệu các công trình khai thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ 5

1.2.1. Giàn khoan cố định MSP 6

1.2.2. Giàn nhẹ BK 7

1.2.3. Giàn công nghệ trung tâm CTP-2 7

1.2.4. Hệ thống trạm rót dầu không bến UBN 7

1.2.5. Hệ thống đường ống 8

1.2.6. Giàn nén khí trung tâm CKP 9

1.2.7. Trạm nén khí nhỏ MKS 9

1.3. Công nghệ thu gom vận chuyển dầu khí ở mỏ Bạch Hổ 9

CHƯƠNG 2: CÁC BƯỚC CƠ BẢN XÂY DỰNG MỘT TUYẾN ỐNG 13

2.1. Công tác khảo sát 13

2.2. Tính toán công nghệ 14

2.2.1. Tính toán bền cho đường ống 14

2.2.2. Tính toán nhiệt 20

2.2.3. Tính toán thủy lực và các phương pháp tính 24

2.3. Xây lắp, thi công tuyến ống 32

2.3.1. Quy trình xây lắp đường ống trên đất liền 32

2.3.2. Tổng quan về thi công tuyến ống biển 33

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ CHO TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ TỪ GIÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM CTP2 ĐẾN GIÀN NÉN KHÍ TRUNG TÂM CKP MỎ BẠCH HỔ 43

3.1. Tính toán bền 43

3.1.1. Tính toán kiểm tra ở trạng thái thi công 43

3.1.2. Tính toán kiểm tra ở trạng thái vận hành 44

3.2. Tính toán thủy lực 46

3.3. Tính toán nhiệt 48

CHƯƠNG 4: CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 50

4.1. Lắng đọng parafin 51

4.2. Lắng đọng muối 55

4.3. Sự hình thành các nút trong ống dẫn khí 56

4.4. Han rỉ, ăn mòn đường ống: 57

KÊT LUẬN 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 5

[Ẩn quảng cáo]