Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tính toán cốt thép cột

Cấp:Đại học|Lượt xem:6966|Tải về:2|Số trang:20 | Ngày upload:25/10/2012

tính toán cốt thép cột do khung có kích thước đối xứng ,tải trọng trên khung khá đối xứng ,từ sơ đồ chất tải ta thấy cột trục c,d chịu lực khá nặng nề hơn cột t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.