/ 20

Tính toán cốt thép cột

Upload: ZannyPham.dokovn|Ngày: 25/10/2012|Lượt xem: 6901|Tải về: 2|Cấp: Đại học

tính toán cốt thép cột do khung có kích thước đối xứng ,tải trọng trên khung khá đối xứng ,từ sơ đồ chất tải ta thấy cột trục c,d chịu lực khá nặng nề hơn cột trục a,b nên ta tính toán cốt thép cho cột trục d rồi bố trí cho cả trục a ,tính toán cốt thép cho cột trục c rồi bố trí cho cả cột trục b. các thông số đặc trưng -cốt thép sữ dụng cho cột là thép nhóm aii có : ra = ra' =2700kg/cm2 ea = 2,1.106 kg/cm2 -bê tông mác 250# có : rn= 110 kg/m2 ; rk =8.8kg/ cm2 ; eb = 2.65 .105 kg/ cm2 -hệ số điều kiện hạn chế : = 0.58 ; a0 =0.412 -độ mảnh  =l0/ b a-tính cốt thép cột trục d (cột biên) do nội lực trong cột giảm giần theo chiều cao , để tiết kiệm và tiện tính toán ta...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.