Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tính toán thiết kế máy tiện ( phay ngang vạn năng hạng trung ) ren vít vạn năng

Cấp:Đại học|Lượt xem:815|Tải về:2|Số trang:93 | Ngày upload:09/01/2012

bản nhận xét đồ án tốt nghiệp họ và tên sinh viên : lê văn lâm hoàng tiến quang phạm thanh an nguyễn hoàng anh lớp : kktl05 - khóa 52 giáo viên hướng dẫn :.....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.