/ 46

Tính triệt để - khễng triệt để của các cuộc cách mạng tư sản

Upload: MinhDinhNguyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1133|Tải về: 6|Cấp: Đại học

phần một: đặt vấn đề 1. lí do chọn đề tài. lịch sử nhận loại phát triển qua năm hỡnh thái kinh tế xã hội - theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử - đó là: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. từng hình thái kinh tế xã hội là một bước tiến trong lịch sử tiến hoá của nhân loại. mỗi hình thái là một nấc thang phát triển nên sự chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội này sang một hình thái kinh tế xã hội khác không thể dễ dàng mà phải vật lộn khó khăn quyết liệt, đó chỉ có thể là các cuộc cách mạng xã hội. do vậy các cuộc cách mạng xã hội có ý nghĩa vô cùng to lớn, như những bước ngoặt trong sự phát triển của lịch sử. cách mạng tư sản...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.