/ 57

Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Thăng Long

Upload: TuyenTran.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 5785|Tải về: 10|Cấp: Đại học

mục lục danh mục các chữ viết tắt danh mục sơ đồ, bảng biểu lời mở đầu 1 chương i: tổng quan về công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu thăng long 2 1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu thăng long 2 1.1.1 lịch sử hình thành và phát triển: 2 1.1.2. tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 5 1.2. đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tm & xnk thăng long 6 1.2.1. ngành nghề kinh doanh của công ty 6 1.2.2. đặc điểm quy trình hoạt động kinh doanh 8 1.3. đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần tm & xnk thăng long 9 1.3.1. đặc điểm chung 9 1.3.2. chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 10 chương ii: thực...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.